ALGEMENE VOORWAARDEN KIMA Pets

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Identiteit verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid en voorwaarden
Artikel 3 – Aanbod en bestelling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – Prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Houdbaarheid
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Vragen, klachten en geschillen

Artikel 1 - Identiteit verkoper

KIMA Pets
Marco Binnekamp
Kozenstraat 135
3512 Stevoort
Ondernemersnummer: 0742761167
BTW-Nummer: BE0742761167

Artikel 2 - Toepasselijkheid en voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.


Artikel 3 - Aanbod en bestelling
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.  De aangeboden attentie bij een eerste bestelling: 1 per adres/per emailadres.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden enkel de op de webshop aangeboden betalingsmogelijkheden. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien ga je naar je winkelmandje en kies je ervoor om het order te plaatsen. Vervolgens log je in of maak je een nieuwe account aan en vul je het verzendadres in. Kies vervolgens je betaalmethode. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je de algemene voorwaarden en voer je de betaling uit via de gekozen methode. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. 
Nadien maken wij de bestelling klaar en wordt deze door ons bij de pakketdienst aangeboden.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht
Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je deze niet wil houden. Je kan je bestelling dan terugsturen mits deze in originele verpakking en onbeschadigd is. De retour verzendkosten zijn voor eigen rekening.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Het pakket kan terug gezonden voor via een pakjesdienst naar keuze zoals DPD/UPS/B-Post, ….

We doen er alles aan om je aankoopbedrag zo spoedig mogelijk maar zeker binnen 14 dagen, na ontvangst van jouw retour-product, terug te storten.

Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat.

Om je herroepingsrecht, in het geval van levering van goederen snel en correct uit te oefenen, dient dit op volgende wijze te gebeuren:
Stuur een e-mail naar info@kima-pets.be met het bestelnummer, en vermelding van de reden van retoursturen.


Artikel 5 - Prijs

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen en taksen. Enkel de verzendingskosten worden bij het bestellen nog toegevoegd. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.


Artikel 6 - Betaling
Wij kunnen enkel betaling via de voorgestelde betalingsmogelijkheden op onze website aanvaarden. 

 

Artikel 7 - Houdbaarheid
Voedingsproducten zijn beperkt houdbaar. U kunt ons altijd een mail sturen om de houdbaarheid na te vragen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

Wanneer alle artikelen in stock zijn, proberen we deze zo snel mogelijk te verzenden. Mocht er een artikel niet meer in stock zijn zullen we u via mail op de hoogte stellen.


Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan tijdens de verzending. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. 

Werd je pakketje geleverd in een afhaalpunt/Postpunt en haal je je pakketje niet tijdig af, waardoor het naar ons weer teruggestuurd wordt, maar wil je het alsnog graag ontvangen, dan sturen we het opnieuw op, NA betaling van de verzendkosten door de klant.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 dagen melden en de artikelen terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst (zie art. 4).

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10 - Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Vragen, klachten en geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat iedereen100% tevreden is. Als je toch klachten hebt, contacteer ons dan via info@kima-pets.be. Ook voor al uw vragen kunt u dit mail adres gebruiken. Wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden.


Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.